Atelier CRESO - de Creatieve Solder

het atelier waar je jezelf kunt zijn

Schoolstraat 12, Velp
   
Prijzen

Cursus Prijs Overige info
Oriëntatie-cursus
Tekenen & Schilderen
€ 135,- 8 x 2u (hele jaar door is starten mogelijk)
Exclusief materiaal, maar inclusief oefenpapier
Tekendoos oriëntatie-cursus € 45,- Materiaal voor kennismakingscursus
Gevorderdencursus
Tekenen & Schilderen
€ 175,- Factuur/Prijs per halfjaar / 1x per week (2u)
Exclusief materiaal
Kindercursus (7-12 jr) € 160,- Factuur/prijs per halfjaar / 1x per week (1,5 u) incl. materiaal
Model- of Portrettekenen
naar levend model
€ 245,- 10 x (2,5 u) incl. modelkosten en incl. materiaal
Algemene voorwaarden en informatie:

1. Stichting Creso is in 1983 door kunstenaars opgericht en heeft geen primair commercieel winstoogmerk.
2. Jaarlijkse houdt Creso een grote Hemelvaart-expo van werk van cursisten (4 dagen).
3. Thema-avonden & Excursies: Prijs thema-avond door docent: € 6,50 cursisten en € 7,50 introducées. Excl. koffie / thee.
4. Bij een te gering aantal aanmeldingen behoudt Creso zich het recht voor een cursus, module of workshop te annuleren. Men krijgt uiteraard tijdig bericht.
5. Ons cursusseizoen loopt van september t/m januari en van februari t/m juni.
6. U ontvangt uw facturen in augustus en in januari via email.
7. Inhalen gemiste les: Bij plotseling niet kunnen komen door bijv. ziekte kan de les liefst in dezelfde week op een ander dagdeel, maar uiterlijk binnen 2 weken worden ingehaald op een ander dagdeel. Dit is niet bedoeld ter compensatie van lessen gemist door vakantie. Limiet is per half seizoen gesteld op uiterlijk 4 inhaallessen in geval van ziekte of andere (nood)situaties.
8. Wij kunnen geen lesgelden restitueren per week of maand(en) als u zelf tijdens lestijden op vakantie bent.
9. Atelier Creso beschikt over een privacy reglement dat kan worden opgevraagd via info@ateliercreso.nl

10. De directie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke goederen / persoonlijk bezit van bezoekers/cursisten/docenten aan het atelier. Tijdens het tekenen en schilderen / bezoek aan ons atelier, adviseren wij iedereen oude kleding te dragen die vies mag worden.

Facturatie:
We ontvangen uw betaling graag binnen 14 dagen onder vermelding van factuurnummer.

Tenaamstelling en banknummer:
Stichting de Creatieve Solder te Velp
IBAN - NL35 INGB 0001 1098 46

Als u na de oriëntatie-cursus doorgaat naar de gevorderdencursus, dan kunt u dit doorgeven aan uw docent. U ontvangt dan een factuur voor de periode tot einde van dat lopende halfjaar en daarna per halfjaar doorlopend. Prijzen zijn inclusief BTW. Kindercursus is vrijgesteld van BTW.

Vragen over de facturatie kunt u stellen aan de Penningmeester van Creso: Peter Brands, telefoonnummer 06-49.76.49.88 of via peter.brands@chello.nl

Opzeggingen:
Kindercursus en gevorderdencursus:
Opzegging mogelijk voor het einde van januari of voor het einde van juni. Geen restitutie bij tussentijdse eerdere opzegging, tenzij vanwege bijzondere omstandigheden, ter beoordeling aan bestuur.

Oriëntatie cursus van 8 lessen:
Na het volgen van de eerste vier lessen is restitutie van het cursusgeld niet meer mogelijk.
De lessen dienen binnen 16 weken te zijn afgerond.

Opzeggingen worden uitsluitend geaccepteerd als deze gericht zijn aan het bestuur
via info@ateliercreso.nl (a.u.b. niet via docenten doorgeven)

Speciale modules/ workshops:
Dit zijn cursussen of workshops van minder dan 12 lessen:
Betaling voor aanvang. Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk bij tussentijdse opzegging.