Atelier CRESO - de Creatieve Solder

het atelier waar je jezelf kunt zijn

Schoolstraat 12, Velp
   
Prijzen

ATELIER CRESO IS AANGESLOTEN BIJ GELREPAS. BIJ AANMELDING AUB UW GELREPASNUMMER VERMELDEN OP HET AANMELDINGSFORMULIER.

Onderstaande prijzen gelden met ingang van 1 september 2023. 

CursusPrijsOverige info
Oriëntatie-cursus
Een kennismaking met Tekenen & Schilderen
€ 160,-8 x 2u (hele jaar door is starten mogelijk)
Exclusief materiaal, maar inclusief oefenpapier
Wij adviseren u een Tekendoos aan te schaffen met naast genoemde materialen. 

Deze is aan te schaffen bij een kunstenaars-benodigdheden winkel naar eigen keuze.
Creso verkoopt deze dozen met inhoud niet.

Advies materiaal voor orientatiecursus.

INHOUD TEKENDOOS:
7 grafiekpotloden (2H H HB B 2B 4B en 6B). Houtskool. Kneedgum. Doezelaar. Puntenslijper. Contekrijt rood, wit, grijs en zwart. Oost Indische inkt pennetjes plus penhouder omkeerpen. 2 penselen nr 6 en nr 12. Kleurpotloden (3 stuks, hoofdkleuren).
Verder diverse soorten papier voor werken in het atelier en de thuisopdrachten plus de tekendoos (van hout of kunststof bijv. bij Ikea)

Gevorderdencursus
Tekenen & Schilderen
€ 225,-Factuur/Prijs per 5 half seizoen (5 maanden) / 1x per week (2u) en is exclusief materiaal
Kindercursus (7-12 jr)€ 200,-Factuur/prijs per half seizoen (5 maanden) /
1x per week (1,5 u) incl. materiaal (m.u.v. bijzondere projecten)
Jeugd Academie (12-18 jaar)€ 225,-Factuur/prijs per half seizoen (5 maanden) /
1x per week (1,5 u) incl. materiaal (m.u.v. bijzondere projecten)
Model- OF Portret tekenen
naar levend model
€ 375,-8 x (2,5 u) inclusief modelkosten en inclusief materiaal
IN JULI EN AUG GESLOTEN

Algemene voorwaarden en informatie:

1. Stichting Creso is in 1983 door kunstenaars opgericht en heeft geen primair commercieel winstoogmerk.
2. Jaarlijkse houdt Creso een grote Hemelvaart-expo van werk van cursisten (4 dagen).
3. Thema-avonden & Excursies: Prijs wordt vooraf bekend gemaakt.
4. Bij een te gering aantal aanmeldingen behoudt Creso zich het recht voor een cursus, module of workshop te annuleren. Men krijgt uiteraard tijdig bericht.
5. Ons cursusseizoen (factuurperiode) loopt van september t/m januari en van februari t/m juni. We zijn in juli en augustus gesloten. Voor vakanties zie 'roosters' op deze website.
6. U ontvangt uw facturen in augustus en in januari via email.
7. Inhalen gemiste les: Bij plotseling niet kunnen komen door bijv. ziekte kan de les liefst in dezelfde week op een ander dagdeel, maar uiterlijk binnen 2 weken worden ingehaald op een ander dagdeel. Dit is niet bedoeld ter compensatie van lessen gemist door vakantie.
Limiet is per half seizoen gesteld op uiterlijk 4 inhaallessen in geval van ziekte of andere (nood)situaties. Voor bijzonder vragen graag een mail aan het bestuur: info@ateliercreso.nl
8. Wij kunnen geen lesgelden restitueren per week of maand(en) als u zelf tijdens lestijden op vakantie bent.
9. Atelier Creso beschikt over een privacy reglement dat kan worden opgevraagd via info@ateliercreso.nl

10. De directie stelt zich niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke goederen / persoonlijk bezit van bezoekers/cursisten/docenten aan het atelier. Tijdens het tekenen en schilderen / bezoek aan ons atelier, adviseren wij iedereen oude kleding te dragen die vies mag worden.

Facturatie:
We ontvangen uw betaling graag binnen 14 dagen onder vermelding van factuurnummer.

Tenaamstelling en banknummer:
Stichting de Creatieve Solder te Velp
IBAN - NL35 INGB 0001 1098 46

Als u na de oriëntatie-cursus doorgaat naar de gevorderdencursus, dan kunt u dit doorgeven aan uw docent. U ontvangt dan een factuur voor de periode tot einde van dat lopende halfjaar en daarna per halfjaar doorlopend. Prijzen zijn inclusief BTW.
De kindercursus is vrijgesteld van BTW.

Vragen over de facturatie kunt u stellen aan de Penningmeester van Creso via email: w.hoenderboom@telfort.nl

Opzeggingen:
Kindercursus / Jeugd Academie en Gevorderdencursus:
Opzegging mogelijk voor het einde van januari of voor het einde van juni. Geen restitutie bij tussentijdse eerdere opzegging, tenzij vanwege bijzondere omstandigheden, ter beoordeling aan bestuur.

Oriëntatie cursus van 8 lessen:
Na het volgen van de eerste vier lessen is restitutie van het cursusgeld niet meer mogelijk.
De lessen dienen binnen 16 weken te zijn afgerond.

Opzeggingen worden uitsluitend geaccepteerd als deze gericht zijn aan het bestuur
via info@ateliercreso.nl
(a.u.b. niet via docenten doorgeven)

Speciale modules/ workshops:
Dit zijn cursussen of workshops van minder dan 12 lessen:
Betaling voor aanvang. Restitutie van het cursusgeld is niet mogelijk bij tussentijdse opzegging.